Pepijn van der Gulden, journalist. Meer info

Politicoloog en socioloog, werkt bij Quest. Dat blad vol weetjes.

Denkt, draalt, dwaalt, zo nu en dan ook in tekstvorm – serieus of licht.
Dit is mijn archief. (vroeger was alles beter, maar ik niet)

Mail meStalk me


Nieuws, columns, analyses, gebbetjes

Inhoudsopgave

Navigeer met pijltjestoetsen


Dit stuk is geplaatst op
16/09/2013 om 19:31

Delen delen delen!

Spel(l)ing

Aan de vraag of spelling belangrijk is zijn ongetwijfeld dikke pillen gewijd. De kwestie is echter niet zo ingewikkeld dat dat ergens voor nodig was. Een simpele analyse is voldoende. De kwestie kan op twee manieren beschouwd worden: functioneel en subjectief.

Laten we functioneel beginnen. In sommige gevallen leidt slechte spelling tot slecht leesbare teksten, maar in veel gevallen niet. In de eerste gevallen is sprake van een problematische situatie, in de latere niet. Wanneer men ongeoorloofd gaten laat vallen tussen samen gestelde woorden of korte en lange ij verwisselt, dan leidt de leesbaarheid daaronder. Of een werkwoord zonder t op het eind geschreven word, leidt daarentegen echt niet tot problemen. Het valt hooguit op, maar de vorige zin kan ondanks de spelfout niet verkeerd geïnterpreteerd worden. En daar draait het uiteindelijk om; of toch niet?

Daarmee belanden we bij het subjectieve vraagstuk. Goede spelling is zo belangrijk als we het zelf maken. Hoewel het functioneel gewoonlijk geen verschil maakt, hechten veel mensen waarde aan een goed gespelde tekst. Daar zijn wel enkele redenen voor te bedenken. Goede spelling is een aanwijzing dat iemand aandacht heeft besteed aan een tekst. Het geeft bovendien weer dat iemand in staat is bepaalde regels te volgen.

Uiteindelijk is het echter niet relevant wat de redenering of motivatie is, het gaat erom dat mensen er waarde aan hechten. Dat geeft goed spellen waarde, ongeacht of dit 'objectief' gezien verschil maakt voor de leesbaarheid. Wanneer mensen op een spelfout gewezen wordt, merken ze vaak op dat dit de leesbaarheid niet beïnvloedt. Daar hebben ze dan an sich gelijk in, maar toch is het dus problematisch. Uiteindelijk kan men dus slechts concluderen dat spelling zo belangrijk is als wij het vinden.

Rest wellicht nog de vraag waar dit dan voor nodig is. Spelling is objectief gezien onbelangrijk, maar wel omdat mensen er waarde aan hechten. We maken het onszelf dus onnodig moeilijk?
Inderdaad.

Hetzelfde geldt echter ook voor kleding, kapsel, en vervoermiddel. Al deze aspecten die in eerste instantie slechts een functionele rol vervullen, kunnen gebruikt worden om onszelf te onderscheiden van anderen. Het zijn statussymbolen. Wie de kunst van het spellen beheerst staat in hoger aanzien dan diegenen die dit ontberen.
Gefeliciteerd, u bent de eerste die deze site heeft uitgelezen! U wint een geheel verzorgde midweek Vlieland. Mail mij met als onderwerp 'Ik heb tijd over' om uw prijs te innen. (enkel geldig als u niet stiekem stukjes hebt overgeslagen!)