Pepijn van der Gulden, journalist. Meer info

Politicoloog en socioloog, werkt bij Quest. Dat blad vol weetjes.

Denkt, draalt, dwaalt, zo nu en dan ook in tekstvorm – serieus of licht.
Dit is mijn archief. (vroeger was alles beter, maar ik niet)

Mail meStalk me


Nieuws, columns, analyses, gebbetjes

Inhoudsopgave

Navigeer met pijltjestoetsen


Dit stuk is geplaatst op
12/02/2014 om 11:03

Delen delen delen!

PDOJ-logo

Debat A13/A16 stelt teleur

Als bij een slechte voetbalwedstrijd liep de zaal tijdens het verkiezingsdebat leeg. In Ommoord spraken alle partijen over de verbindende snelweg tussen de A13 en A16, maar tot teleurstelling van buurtbewoners die overlast van de weg vrezen, kon niemand concrete toezeggingen doen.

De nieuwe weg zal lopen via wat nu de N209 is, door het Lage Bergse Bos, en aansluiten op knooppunt Terbregseplein. Volgens het kabinet is de snelweg noodzakelijk om de A20 te ontlasten en sluipverkeer te voorkomen. Het plan stuit bij buurtbewoners op veel weerstand vanwege een verwachte toename aan overlast. Om aan omwonenden tegemoet te komen is in de huidige plannen sprake van een tunnel door het Lage Bergse Bos en geluidswallen langs een groot deel van het traject. Veel inwoners van Ommoord zijn desondanks bang voor overlast, doordat de tunnelmond bij de Rotte veertien meter hoog zal zijn. Ze hopen dat de plannen verder aangepast worden.

De bewegingsruimte van Rotterdamse politieke partijen is beperkt, doordat in 2011 al tot aanleg van de weg is besloten. De gemeente heeft alleen nog inspraak over hoe de snelweg aangelegd zal worden. Uitgangspunt van alle debatterende partijen, met uitzondering van de Partij voor de Dieren, is dat de nieuwe weg er mag komen, mits zo ingepast dat er geen toename in overlast is. Daarvoor is echter meer geld nodig dan het huidige budget. Geen enkele partij is bereid extra gemeentelijk budget beschikbaar te stellen. De partijen zijn eensgezind dat extra geld van het rijk moet komen. De grote overeenstemming maakte het debat weinig attractief.

Het rijk is weinig happig het budget te verhogen met de vele miljoenen die nodig zijn om overlast tegen te gaan. Hoe de gemeente zou moeten handelen als het rijk niet over de brug komt, leidde wel tot meningsverschillen. De VVD lijkt bij voorbaat een oplossing te accepteren waarbij de totale hoeveelheid overlast niet toeneemt, maar wel deels verplaatst wordt. VVD-Wethouder Jeannette Baljeu van verkeer oogstte met dit standpunt regelmatig licht boegeroep.

SGP/CU, SP en GroenLinks zullen niet instemmen met aanleg van de weg zolang hun wensen niet ingewilligd zijn. Dit standpunt leidde tot applaus vanuit de zaal, al is twijfelachtig of aanleg nog terug te draaien is. De PvdA en Leefbaar, de grootste partijen van Rotterdam, zegden toe te strijden voor meer geld, maar lieten in het midden hoe zij zouden reageren als dit niet beschikbaar komt. Daardoor bleef onduidelijk of de door de buurt gewenste aanpassingen een kans maken.

Het debat vond plaats in een kerkgebouw in Ommoord. De zaal was aanvankelijk redelijk gevuld, overwegend met mensen uit de buurt, maar werd tijdens het debat geleidelijk aan leger. De betrokken politici stonden amicaal op een rij en onderbraken elkaar nauwelijks. Het publiek roerde zich pas richting het einde van de avond licht. Na afloop reageerden de aanwezigen schijnbaar gelaten. Het debat had zoals verwacht weinig nieuws opgeleverd. De meesten leken te beseffen dat niet de gemeente maar het rijk aan zet is.
Gefeliciteerd, u bent de eerste die deze site heeft uitgelezen! U wint een geheel verzorgde midweek Vlieland. Mail mij met als onderwerp 'Ik heb tijd over' om uw prijs te innen. (enkel geldig als u niet stiekem stukjes hebt overgeslagen!)